Algemene info & voorwaarden

  ALGEMEEN

  • Door de bestelling te plaatsen verklaart de huurder zich akkoord met onze algemene voorwaarden.
  • De goederen blijven eigendom van @YOURS.
  • De reservatie is pas definitief en bindend na het ontvangen van een bevestiging voor akkoord via mail als reactie op de offerte (binnen de aangegeven duur van de offerte).
  • Een voorschot kan worden aangerekend.
  • Bij annulatie (eenzijdige opzegging vanwege de huurder ) dient er 50% van de totale prijs betaald te worden als schadevergoeding voor de verbroken overeenkomst.  Bij laattijdige annulatie (minder dan twee weken) dient het volledige huurbedrag betaald te worden.
  • In geval van overmacht (vb. schade bij vorige huurder waardoor verder verhuren niet meer mogelijk is), zowel voor als na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
  • De verhuurder behoudt het recht een waarborg (afgestemd op de inhoud) te eisen voor de uitvoering van de verbintenissen. Indien de waarborg niet voldaan wordt, kan de verhuurder de overeenkomst eenzijdig opzeggen.
  • Alle prijzen zijn exclusief plaatsing, levering-, transport- en verplaatsingskosten en BTW.
  • Transport- of verplaatsingskosten worden steeds berekend volgens de gereden afstand (heen en terug) met een tarief van € 0,5- excl. BTW/km.
  • Leveringskosten worden berekend volgens ingeschatte werktijd, dit afhankelijk van de gehuurde materialen.
  • Weergegeven prijzen op de website omvatten een weekend, dit wil zeggen 2 nachten: bijvoorbeeld vrijdag - zondag of zaterdag - maandag.
  • De verhuurder behoudt het recht de huurder ertoe te verzoeken voor afhaling of levering de betaling via overschrijving te vereffenen. . Indien dit niet voldaan wordt, kan de verhuurder de overeenkomst eenzijdig opzeggen.
  • Bij levering worden de materialen steeds afgeleverd aan de deur (gelijkvloers) en kan er gerekend worden op hulp van de huurder bij het lossen/laden. Bij extra los- en levertijd door bijvoorbeeld grotere afstand zonder aanvraag vooraf wordt hiervan de meerprijs achteraf aangerekend. Extra laad/lostijd wordt verrekend aan € 25,- excl. BTW/uur.
  • Transportmiddelen zoals verpakkingen, stapelbakken,... blijven ter plaatse gedurende de huurperiode.
  • De goederen worden in propere toestand geleverd en dienen ook zo te zijn bij de teruggave. De weergegeven prijzen op de website zijn exclusief afwas / wassen en strijken linnen. Bij gebreke worden de kosten hiertoe nadien aan de huurder gefactureerd. Indien de huurder wenst dat deze taken worden opgenomen door @YOURS dient dit vooraf aangevraagd te worden en zal er een offerte op maat opgemaakt worden.
  • De huurder zal de materialen controleren bij de in ontvangstname. Bij het vaststellen van mankementen, gebreken of andere klachten dient de huurder dit onmiddellijk via mail te melden, dit op de dag van ontvangst van de goederen.
  • Bij afhaling is de klant verantwoordelijk voor het laden en lossen.
  • De huurder staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij deze ontvangen heeft. Hierbij zal de huurder alle nodige zorgen en verzekeringen besteden aan de goederen teneinde deze teruggave te verzekeren.
  • Eventuele gemaakte schade aan de gehuurde artikelen dient gemeld te worden ten laatste op de laatste dag van de huurperiode.
  • Beschadigde of verdwenen goederen zullen aan de huurder gefactureerd worden aan de nieuwprijs op dat ogenblik.

   

  Specifiek voor de TENTEN

  • Bij de weergegeven prijs van de tenten is, tenzij anders vermeld, assistentie of plaatsing door de verhuurder NIET inbegrepen. Indien de huurder wenst dat deze taken worden opgenomen door @YOURS dient dit vooraf aangevraagd te worden en kan er een offerte op maat opgemaakt worden.
  • De verhuurder behoudt het recht om bij ongunstige (weers)omstandigheden de huurovereenkomst van de tent(en) te annuleren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
  • Het is niet toegestaan zaken te bevestigen op de zeilen. Gekleurd papier mag eveneens niet tegen de zeilen hangen, daar dit voor beschadiging kan zorgen.
  • Het stevig verankeren van de tenten is verplicht en is de verantwoordelijkheid van de huurder. Bij elke tent worden verankeringspinnen en spanbanden meegeleverd. Indien de ondergrond niet of slechts gedeeltelijk geschikt is om deze te gebruiken, dienen er betonelementen mee gehuurd te worden. Het aantal is afhankelijk van de soort tent en de concrete situatie. Dit correct weergeven is de verantwoordelijkheid van de huurder.
  • Bij opkomend onweer of hevige winden zal de huurder de tent helemaal afsluiten, d.w.z. dat alle kanten volledig en goed dicht moeten zijn. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen, desnoods demonteren.
  • De huurder zal instaan voor een gepaste verzekering voor de personen, dieren of goederen die zich in en rondom de gehuurde goederen bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. De aangegane verzekeringen zullen de periode van montage, stand en demontage afdekken (m.a.w. de volledige huurperiode).
  • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels ongeacht de oorsprong, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten de tenten bevinden. Dit geldt zowel tijdens de opbouw of demontage als tijdens de stand van het gehuurde materiaal (m.a.w. de volledige huurperiode).
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor externe helpers. Noch indien zij zelf betrokken raken bij ongevallen die zij zelf  veroorzaken, noch bij ongevallen die zij aan derden veroorzaken.