Algemene info & voorwaarden

 • De reservatie is pas definitief en bindend na het ontvangen van een bevestiging voor akkoord via mail als reactie op de offerte (binnen de aangegeven duur van de offerte).
 • Een voorschot van 15% kan worden aangerekend naargelang de grootte van het project.
 • Bij annulatie (eenzijdige opzegging vanwege de huurder ) dient er 50% van de totale prijs betaald te worden als schadevergoeding voor de verbroken overeenkomst.  Bij laattijdige annulatie (2 weken) kan dit tot 100% zijn.
 • In geval van overmacht (vb. tentschade bij vorige huurder waardoor verder verhuren niet meer mogelijk is), zowel voor als na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 • Alle prijzen zijn exclusief plaatsing, transport- of verplaatsingskosten en BTW.
 • Transport- of verplaatsingskosten worden steeds berekend volgens de gereden afstand (heen en terug) met een tarief van € 0,5- excl. BTW/km.
 • Weergegeven prijzen op de website omvatten een weekend, dit wil zeggen 2 nachten: bijvoorbeeld vrijdag - zondag of zaterdag - maandag.
 • Bij levering worden de materialen steeds afgeleverd aan de deur (gelijkvloers). Bij extra los- en levertijd door bijvoorbeeld grotere afstand zonder aanvraag vooraf wordt hiervan de meerprijs achteraf aangerekend. Extra laad/lostijd wordt verrekend aan € 25,- excl. BTW/uur.
 • De goederen worden in propere toestand geleverd en dienen ook zo te zijn bij de teruggave. De weergeven prijzen op de website zijn dus exclusief (af)was. Indien dit gewenst is, dient dit vooraf aangevraagd te worden.
 • Transportmiddelen zoals verpakkingen, stapelbakken,... blijven steeds ter plaatse.
 • De huurder zal de materialen controleren bij de in ontvangstname. Bij het vaststellen van mankementen, gebreken of andere klachten dient de huurder dit onmiddellijk via mail te melden, dit op de dag van ontvangst van de goederen.
 • Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder gefactureerd worden.

 

Specifiek voor de TENTEN

 • Bij de formule ‘tent plaatsen met assistentie’ wordt er hulp door ons geboden tot de ruwe opbouw. De afwerking en verankering dient door de huurder te gebeuren.
 • Bij de formule ‘tent plaatsen met assistentie’ en ‘tent plaatsing door verhuurder dient de tent volledig ontruimd te zijn tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling.
 • De verhuurder behoudt het recht om bij ongunstige weersomstandigheden de huurovereenkomst van de tent(en) te annuleren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 • Het is niet toegestaan zaken te bevestigen op de zeilen. Gekleurd papier mag eveneens niet tegen de zeilen hangen, daar dit voor beschadiging zorgt.
 • Bij opkomend onweer of hevige winden zal de huurder de tent helemaal afsluiten, d.w.z. dat alle kanten volledig en goed dicht moeten zijn. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder.
 • De huurder zal instaan voor een gepaste brandverzekering voor de personen, dieren of goederen die zich in en rondom de gehuurde goederen bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. De aangegane verzekeringen zullen de periode van montage, stand en demontage afdekken.
 • De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels ongeacht de oorsprong, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten de tenten bevinden. Dit geldt zowel tijdens de opbouw of demontage als tijdens de stand van het gehuurde materiaal.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor externe helpers. Noch indien zij zelf betrokken raken bij ongevallen die zij zelf  veroorzaken, noch bij ongevallen die zij aan derden veroorzaken.